Benedikt Birckenbach

Bonn, DE
Heino, NL
Köln,  DE
Fürth, DE
Brühl, DE
Bonn, DE
Lyon,  FR

links, Impressum
Grenzen der Identität 2009 - LVR-Abtei Brauweiler / Art Palast Krakau
Kurator: LVR, Dr. Gabriele Uelsberg
"YELLOW YELLOW- ENJOY THE SILENCE",
Holzkonstruktion, Drainrohre, Eurpaletten, Fränkische Rohrwerke"YELLOW YELLOW- ENJOY THE SILENCE", Art Palast Krakau, 2009